Det praktiske

Det praktiskeFerie:

Der afholdes betaling under ferie.

Jeg holder 6 ugers ferie (40 lukkedage) på et ferie år. Jeg orienterer om årets lukkedage i den første uge i januar.Billeder:

Med mindre andet aftales, giver forældrene tilladelse til at jeg må  tage billeder af barnet til brug på facebook, ophæng i pasningsordningen, samt til forældre og bedsteforældre.Forsikring:

Barnet er ikke inkluderet i min forsikring, og forældrene skal sørge for at heltids ulykkesforsikring for barnet.Opsigelse:

Opsigelsen kan kun ske pr. den første i en måned, dog ikke pr. 1 juli.

Opsigelsen skal være skriftlig, og modparten i hænde senes den sidste dag i foregående måned.Gyldighed:

Aftalen er gyldig under forudsætning af godkendelse fra Skanderborg Kommunes side under “Frit valgs ordning”

 Sygdom og medicin:

Barnet modtages ikke i passning hvis det er syg, utilpas, har feber eller ikke kan følge dagens aktiviteter.

Medicin gives ikke, dog er livsvigtig medicin som astma og lign. undtaget.


Barnets læge skal oplyses ved underskrivelses af kontrakt.Sygemelding:

Når barnet er syg, bør det blive hjemme. Der vil mor og far altid være bedst. Såfremt barnet er sygt, skal der gives besked senest kl 08.30 samme dag.


Såfremt jeg er syg, giver jeg besked til forældre senest kl 06.30 samme dag.

Forældre skal selv sørge for at arrangere pasning, hvis jeg er syg.Raskmelding:

Raskmelding skal foretages senest kl 19.00 dagen før barnet eller jeg begynder igen efter sygdom.Allergi:

Hjemmet er røgfrit, og der er ikke kæledyr.

LENE HUBER


Haraldsvej 20, Gram

8660 Skanderborg

Telefon: 53 43 63 11

ÅBNINGSTIDER


Mandag - Torsdag: 06.30 - 16.30

Fredag: 06.30 - 15.30

Copyright © 2018 - 2019 Lene Huber

All Rights Reserved